แ‹จ Blinkist แˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹ŽแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ดแ‰ต แˆ˜แˆฐแˆจแ‹ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ปแˆ

แ‹จ Blinkist แˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹ŽแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ดแ‰ต แˆ˜แˆฐแˆจแ‹ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ปแˆ

แŠจแŠฅแŠ•แŒแ‹ฒแˆ… Blinkist แŠ• แˆ˜แŒ แ‰€แˆ แ‹จแˆ›แ‹ญแˆแˆแŒ‰ แŠจแˆ†แŠ แŠฅแŠ“ แˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹ŽแŠ• แˆ˜แˆฐแˆจแ‹ แŠจแˆแˆˆแŒ‰ แ‰ แ‰ตแŠญแŠญแˆˆแŠ›แ‹ แ‰ฆแ‰ณ แˆ‹แ‹ญ แŠแ‹Žแ‰ตแข แŠฅแ‹šแˆ… แฃ แŠจแˆแˆ‰แˆ แ‹ฐแˆจแŒƒแ‹Žแ‰ฝ แŒ‹แˆญ แˆแŒฃแŠ• แŠฅแŠ“ แ‰€แˆ‹แˆ แˆ˜แˆ˜แˆชแ‹ซแŠ• แŠฅแŠ“แŒ‹แˆซแˆˆแŠ•แข แŒแŠ• แŠจแˆ˜แ‰€แŒ แˆแ‹Ž แ‰ แŠแ‰ต แˆแ‰ฅ แˆŠแˆ‰แ‰ต แ‹จแˆšแŒˆแ‰ฃ แŠ แŠ•แ‹ต แŠ แˆตแˆแˆ‹แŒŠ แŠแŒˆแˆญ แŠ แˆˆ แกแก Blinkist แŠแƒ แŠ แŒˆแˆแŒแˆŽแ‰ต แŠ แ‹ญแ‹ฐแˆˆแˆ แฃ แŠฅแŠ“ แˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹แŠ• แ‰ แˆ˜แˆฐแˆจแ‹ แฃ แˆ˜แ‰ฐแŠชแ‹ซแ‹แŠ• แŠ แ‹ซแ‰†แˆ™แˆแข แˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹ แŠจแˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹ แŒ‹แˆญ แ‹จแ‰ฐแ‹›แˆ˜แ‹ฑ แ‹ญแ‹˜แ‰ถแ‰ฝ แŠฅแŠ“ แˆแˆ‰แˆ แˆ˜แˆจแŒƒแ‹Žแ‰ฝ แŒ‹แˆญ แŠ แ‰ฅแˆฎ แ‹ญแˆฐแˆจแ‹›แˆ แฃ แŒแŠ• แˆแ‹แŒˆแ‰ฃแ‹ แŠฅแŠ•แ‹ฐแ‰€แŒ แˆˆ แŠแ‹แข แŠ แˆแŠ•แˆ แˆˆแˆ˜แ‰€แŒ แˆ แŠจแˆแˆˆแŒ‰ แ‹จ Blinkist แˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹ŽแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ดแ‰ต แˆ˜แˆฐแˆจแ‹ แˆ‹แ‹ญ แ‹ซแˆ‰ แŠฅแˆญแˆแŒƒแ‹Žแ‰ฝ แŠจแ‹šแˆ… แ‰ แ‰ณแ‰ฝ แ‰ฐแ‹˜แˆญแ‹แˆจแ‹‹แˆแข

แ‰ แ‰ฐแŒจแˆ›แˆช แ‹ญแˆ˜แˆแŠจแ‰ฑ: แ‹จ Blinkist แˆแ‹แŒˆแ‰ฃแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ดแ‰ต แˆ˜แˆฐแˆจแ‹ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ปแˆ

แ‹จ Blinkist แˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹ŽแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ดแ‰ต แˆ˜แˆฐแˆจแ‹ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ปแˆ

แ‹จ Blinkist แˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹ŽแŠ• แ‰  Blinkist แ‹ตแˆญแŒฃแ‰ขแ‹ซ แˆ‹แ‹ญ แˆ˜แˆฐแˆจแ‹ แ‹ญแ‰ฝแˆ‹แˆ‰แข แŠฅแŠ•แ‹ฐแŒ แ‰€แˆตแŠแ‹ แ‹ญแˆ… แˆแ‹แŒˆแ‰ฃแ‹แŠ• แŠ แ‹ญแˆฐแˆญแ‹แˆ แ‹จแŠฅแˆญแˆตแ‹ŽแŠ• แˆ˜แˆˆแ‹ซ แŠฅแŠ“ แŠจแŠฅแˆฑ แŒ‹แˆญ แ‹จแ‰ฐแŒŽแ‹ณแŠ˜แ‹แŠ• แ‹แˆ‚แ‰ฅ แ‰ฅแ‰ป แ‹ญแˆฐแˆญแ‹›แˆแข แˆแ‹แŒˆแ‰ฃแ‹แŠ• แŠฅแŠ•แ‹ดแ‰ต แˆ˜แˆฐแˆจแ‹ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ปแˆ แˆˆแˆ›แ‹จแ‰ต แŠจแ‹šแˆ… แ‰ แˆ‹แ‹ญ แ‰ฃแˆˆแ‹ แŠ แŒˆแŠ“แŠ แˆ‹แ‹ญ แŒ แ‰… แ‹ซแ‹ตแˆญแŒ‰แข แŠ แˆแŠ• แฃ แˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹แŠ• แŠฅแŠ•แ‹ดแ‰ต แˆ˜แˆฐแˆจแ‹ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ปแˆ แŠฅแŠ•แ‹ญ แค

  • แ‹จแˆ˜แˆจแŒกแ‰ตแŠ• แŠ แˆณแˆฝ แ‹ญแŠญแˆแ‰ฑ แฃ แ‹ˆแ‹ฐ Blikist.com แ‹ญแˆ‚แ‹ฑ แŠฅแŠ“ แ‹ญแŒแ‰ก
  • แ‰ แŒˆแŒน แ‹จแˆ‹แ‹ญแŠ›แ‹ แ‰€แŠ แŒฅแŒ แˆ‹แ‹ญ โ€œแŠฅแˆญแˆตแ‹Žโ€ แˆ‹แ‹ญ แŒ แ‰… แ‹ซแ‹ตแˆญแŒ‰
  • แ‰ แ‰ฐแ‰†แˆแ‰‹แ‹ญ แˆแŠ“แˆŒ แ‹แˆตแŒฅ แ‰…แŠ•แ‰ฅแˆฎแ‰ฝแŠ• แŒ แ‰… แ‹ซแ‹ตแˆญแŒ‰

แ‹จ Blinkist แˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹ŽแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ดแ‰ต แˆ˜แˆฐแˆจแ‹ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ปแˆ 1

  • แ‹ˆแ‹ฐแ‰ณแ‰ฝ แ‹ญแˆธแ‰ฅแˆแˆ‰ แŠฅแŠ“ โ€œแˆ˜แˆˆแ‹ซ แˆฐแˆญแ‹โ€ แŠญแแˆแŠ• แ‹ญแˆแˆแŒ‰
  • ยซแˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹ฌแŠ• แˆ˜แˆฐแˆจแ‹ แŠฅแˆแˆแŒ‹แˆˆแˆยป แŠ• แŒ แ‰… แ‹ซแ‹ตแˆญแŒ‰

แ‹จ Blinkist แˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹ŽแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ดแ‰ต แˆ˜แˆฐแˆจแ‹ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ปแˆ 2

  • แ‹จแ‰ฐแˆฐแŒ แ‹ แ‰ƒแˆ แ‹ซแˆตแŒˆแ‰ก แŠฅแŠ“ แŠ แˆจแŒ‹แŒแŒฅแŠ• แŒ แ‰… แ‹ซแ‹ตแˆญแŒ‰

แ‹จ Blinkist แˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹ŽแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ดแ‰ต แˆ˜แˆฐแˆจแ‹ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ปแˆ 3

แ‹จ Blinkist แˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹ŽแŠ• แŠฅแŠ•แ‹ดแ‰ต แˆ˜แˆฐแˆจแ‹ แŠฅแŠ•แ‹ฐแˆšแ‰ปแˆ 4

แ‰ แ‰ƒ! แˆ˜แˆˆแ‹ซแ‹ŽแŠ• แ‰ แ‰ฐแˆณแŠซ แˆแŠ”แ‰ณ แˆฐแˆญแ‹˜แ‹‹แˆ แŠฅแŠ“ แŠ แŠ•แ‹ด แˆแˆ‰แŠ•แˆ แŠฅแˆญแˆแŒƒแ‹Žแ‰ฝ แŠจแŒจแˆจแˆฑ แ‰ แŠ‹แˆ‹ แŠฅแˆซแˆตแ‹ŽแŠ• แ‰  Blinkist แ‹จแˆ˜แŒแ‰ขแ‹ซ แŒˆแŒฝ แˆ‹แ‹ญ แ‹ซแŒˆแŠ›แˆ‰แข แ‰ฐแŒ แŠ“แ‰…แ‰‹แˆ!